Image

Būvniecība

Auglīgā slāņa gatavošana

Auglīgais slānis

Kvalitatīvi sagatavots auglīgais slānis ir viens no priekšnoteikumiem veselīga un spēcīga zāliena zelmeņa iegūšanai. Auglīgais slānis, atkarībā no laukuma mērķa, ir 8-15cm biezs, tam jāatbilst konkrētiem fizikāliem, ķīmiskiem un citiem parametriem.

Svarīgi, ka Pasūtītājs darba uzdevumā vai projektā definē konkrētus auglīgā slāņa parametrus, pretējā gadījumā var iegūt nenosakāmas izcelsmes un kvalitātes masu, kas var novest pie nelietojama laukuma un lielām pārbūves izmaksām

Svarīgi auglīgo slāni gatavot vai klāt uz citiem, pareizi gatavotiem slāņiem, lai tas būtu identiskā biezumā visā laukuma platībā, viendabīgs un atbilstošs tehniskajam uzdevumam.

Image

Galvenās pareizi sagatavota un iebūvēta auglīgā slāņa īpašības ir:

 • Tas ir vienāda biezuma visā laukuma platībā;
 • Tas ir viendabīgs;
 • Augstāka līmeņa laukumos tam jāatbilst DIN 18 035 granulometriskajām prasībām (skat. Attēlu zemāk)
 • Auglīgajā slānī nedrīkst būt svešķermeņi, kas lielāki par 30mm (uzzini vairāk par augsnes fizikālajām analīzēm):
 • Auglīgais slānis atbilst sekojošiem ķīmiskiem parametriem (uzzini vairāk par augsnes ķīmiskajām analīzēm):
  • pH 5.5-7.5
  • organiskās vielas saturs 1-5% (atkarībā no laukuma līmeņa – jo augstākas prasības, jo zemāks org. Vielu saturs!)
  • K20 saturs 100-200mg/kg
  • P205 saturs 100-200mg/kg
 • Virsmas kvalitātes prasības:
  • Virsma planēta ar projektā paredzēto kritumu (0.5-1%)
  • Virsmas augstuma atzīmes atbilst projektā paredzētajām, pieļaujamā novirze ir +/- 2cm
  • Liekot uz virsmas 4m garu latu, sprauga zem tās nedrīkst būt lielāka par 2cm
Image

lai iegūtu augstāk aprakstīto kvalitāti, jābūt kompetentam darbu veicējam, atbilstošai tehnikai un Pasūtītājam jākontrolē darbu izpildes gaita un rezultāti. EasyGreen strādā atbilstoši DIN 18 035 prasībā, lietojot lāzera planēšanas sistēmas ar mazu slodzi uz laukumu un citas tehnoloģijas, lai iegūtu augstākās kvalitātes auglīgo slāni, attiecīgi labas kvalitātes un ilgmūžīgu zāliena zelmeni, kas nodrošina ekonomisku laukuma uzturēšanu un kvalitatīvu spēli.

Uzziniet sīkāk par EasyGreen laukumu būves un rekonstrukcijas piemēriem šeit: Iecava, Lapmežciems.

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Citi būvniecības pakalpojumi

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Sazinies ar mūsu ekspertiem

Paldies! Saņēmām jūsu ziņu!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki