Image

Ekspertīze

Augsnes fizikālās analīzes

Svarīgi zināt un izprast augsnes fizisko sastāvu.

Lai sporta zāliens būtu nestspējīgs, ūdeni caurlaidīgs un piemērots izvēlētajam slodzes un uzturēšanas līmenim, ļoti būtiska nozīme ir tieši augsnes fizikālajiem paramteriem un fiziskā sastāva. Labs futbola laukums nav iespējams mālā vai kūdrā, arī jūras smilts nederēs.

Augsnes skelets, jeb tā fiziskā uzbūve ir svarīgs priekšnoteikums laukuma slodzes noturībai un ātrai liekā ūdens novadīšanai,

ja laukums nebūs uzbūvēts no pareizām izejvielām, tas nebūs atbilstošs iecerētajam.

Augsnes fizikālās analīzes spēj speciālistam sniegt skaidru priekšstatu par augsnes sastāvu, struktūru, ūdens caurlaidību vai saistītspēju. Pie tam, augsta līmeņa sporta laukumi sastāv no vairākiem slāņiem, kur katra slāņa īpašības un veicamais ‘darbs’ būtiski atšķiras. Atkarībā no tā tad arī jāizvēlas materiāli. Labs sporta laukums pamatā sastāv no atbilstošas smilts un organiskās vielas un nelielos daudzumos dažādām piedevām, kas uzlabo gan augsnes fizikālās, gan ķīmiskās īpašības. Izrādās, ka arī tāds universāls materiāls kā smilts var būt tik dažāds, ar radikāli atšķirīgām īpašībām!

Augsnes fizikālās analīzes nepieciešamas, lai:

  • Izvērtētu laukumā esošo materiālu atbilstību sporta laukumu būves prasībām;
  • Izvērtētu materiālu piemērotību konkrēta laukuma slāņa izbūvei;
  • Veidotu atbilstošākos materiālu maisījumus;
  • Prognozētu ūdens caurlaidību;

EasyGreen fizikālās augsnes analīzes veic laukumos, vai vietās, kur paredzēta sporta zāliena izbūve vai rekonstrukcija, tāpat arī piegādātajiem materiāliem, to maisījumiem pirms iestrādes laukumā, lai gūtu pārliecību par materiālu atbilstību mērķim.

Granulometriskie dati.

Kvalitatatīva laukuma izbūvē, svarīgākie ir tieši virsējie slāņi – parasti drenāžas slānis un augslīgais slānis. Katram ir noteikta funkcija, biezums, arī izmantoto materiālu sastāvs būtiski atšķiras, pie tam tas tāpat būtiski atšķiras arī no laukuma lietošanas mērķa – mazākas nozīmes laukumos jālieto ūdeni un barības vielas saistošāki materiāli, lai laukumu spētu samēslot un nolaistīt, jo augsta caurlaidība, jeb drenēšanās nozīmē daudz lielāku barības vielu un ūdens zudumu.

EasyGreen laukumu būvē un rekonstrukcijā pamatā vadās pēc DIN 18 035 standarta,

kas nosaka dabīgā zāliena sporta laukumu izbūves prasības. Tajā skaitā arī izmantojamo materiālu granulometriskos parametrus, protams, adaptējot šīs prasības konkrētā laukuma kontekstā, lai tam būtu ekonomiskais pamatojums.

Granulmetrija drenāžas slānim
Granulmetrija auglīgajam slānim

Tāpat, DIN standarts definē svarīgas fizikālās īpašības auglīgajam slānim, kuras diemžēl nereti netiek ievērotas – piemēram, auglīgais slānis nedrīkst saturēt daļiņas, kas lielākas par 32mm, jo lielāki svešķermeņi vai pat akmeņi, kas pieļauti laukumu būvējot, vēlākā laikā nav vairs izņemami no augsnes un tādējādi neļauj pilnvērtīgi veikt dažādus kopšanas pasākumus kā dziļirdināšanu, aerāciju, vertikulēšanu un citus.

Augsnes analīzes noņemšana.

Augsnes fizikālās analīzes jānoņem atbilstoši situācijai – no jauna būvētiem laukumiem visiem materiāliem, kurus plānots izmantot; visiem pievestiem materiāliem; visiem materiālu maisījumiem pirms iestrādes laukumā. Esošos laukumos fizikālās analīzes palīdz definēt specifiskos kopšanas pasākumus – tādus kā aerācija, dziļirdināšana, smilšošana u.c., lai uzlabotu augsnes caurlaidību un nestspēju, kas nav konstati lielumi un laika gaitā būtiski mainās.

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Citi ekspertīzes pakalpojumi

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Sazinies ar mūsu ekspertiem

Paldies! Saņēmām jūsu ziņu!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki