Image

Ekspertīze

Augsnes ķīmiskās analīzes

Augsnei ir nozīme.

Lai dabīgā zāliena sporta laukums atbilstu tā lietošanas mērķiem un būtu izmantojams ar maksimālo slodzi, tā zelmenim jābūt lieliskā stāvoklī.

Zāliena velēnu veidojošo augu ‘labsajūta’, pirmkārt atkarīga tieši no augsnes, kādā tie aug,

tikai tad seko kopšanas režīms, pareizas tehnikas un tehnoloģiju izmantošana, lietošanas intensitāte un citi faktori.

Augsnes ķīmiskās analīzes spēj speciālistam sniegt skaidru priekšstatu par augsnes situāciju no ķīmiskā skatu punkta – barības vielu saturs, pH un organiskās vielas saturs augsnē ir galvenie lielumi, kas jāizvērtē kā būvējot jaunu zāliena laukumu, tā arī kopjot esošus laukumus.

EasyGreen ķīmiskās augsnes analīzes veic pilnīgi visos laukumos, lai gūtu priekšstatu par situāciju augsnē un izvērtētu soļus, kas sperami, lai situāciju saglabātu vai uzlabotu.

Augsnes ķīmiskās analīzes nepieciešamas, lai:

  • Konstatētu esošo situāciju;
  • Labāk izsprastu savu sporta laukumu un tā īpatnības;
  • Izvērtētu esošās vai piegādājamās augsnes piemērotību izvēlētajam laukuma lietošanas modelim;
  • Pieņemtu pamatotus lēmumus situācijas uzlabošanai;
  • Sekotu augsnes stāvoklim un atbilstībai zāliena prasībām;
  • Sastādītu optimālu un ekonomiski pamatotu zāliena mēslošanas plānu;
  • Izvērtētu līdzšinējos mēslošanas un citu darbību rezultātus;
  • Problēmsituācijās iespējami ātri atrastu faktoru, kas nav atbilstošs normai;

Barības elementi.

Augsnē augi turas ar saknēm un ar tām uzņem barības vielas, kas izšķīdušas ūdenī. Ja augsne satur pietiekamu daudzumu primāro (N, P, K, Ca, Mg) un sekondāro barības elementu (Al, Bo, Mn, Fe, Cu, u.c.), augi ir veselīgi, tie aug spēcīgi, ir gatavi slodzei, labi atjaunojas, neslimo. Turpretī, ja augsnē kāds elements trūkst, augu optimāla augšana ir traucēta. Pie tam, svarīga ne tikai barības elementu klātbūtne, bet arī pieejamība optimālā daudzumā un augiem uzņemamās formās.

Augu apgādes jomā spilgti darbojas ‘Lībiga mucas’ likums – tieši elements, kura trūkst, nosaka visu barošanās sistēmu, neatkarīgi no pārējo elementu piegādes līmeņa.

Tātad, lai cik pietiekami būtu nodrošināti citi elementi, visas sistēmas veiksmīgu funkcionēšanu noteiks tieši trūkstošais vai nepietiekamā apjomā esošais elements.

Tāpat svarīgi apzināties, ka nepareiza un pārlieku liela mēslošana arī var būt kaitīga, radot kāda barības elementa pārbagātību. Augsnes analīzes ļauj noteikt kā primāros tā arī sekundāros barības elementus, lai izstrādātu oprimālu mēslošanas plānu un sekotu augsnes stāvoklim. Pie tam, augu augšana tērē barības vielas, tās izskalojas ar lietu un laistīšanu, tās iztvaiko vai uzkrājas augiem nepiejamā formā, tātad ķīmisko elementu saturs augsnē nekad nav statisks!

Augsnes skābums.

Papildus barības elementiem, svarīgs augsnes parametrs ir augsnes skābums, jeb pH skaitlis. Zināms, ka zālienam vēlamais pH ir 5.5-7.5, novirzes no šīs normas var būtiski ietekmē barības vielu uzņemšanu no augsnes, pat, ja šie elementi nodrošināti optimālā daudzumā vai ar pārpalikumu. Dzīvē var būt situācijas, kad augsnes skābums ir par zemu – augsne ir skāba, retāk, bet iespējami gadījumi, kad augsne ir bāziska, jeb pH skaitlis pārsniedz 7.0. Speciālista acīs iegūtā informācija ir pamats pieņemtiem lēmumiem un rīcībai.

Organisko vielu saturs augsnē.

Pat tikai uzlūkojot dažādas augsnes vizuāli, skaidrs, ka tās atšķiras – melna, brūna, tumša, gaiša, dzeltena u.c. – lielākoties šādi jau cizuāli varam novērtēt augsnes organisko vielu, jeb humusa saturu augsnē, kas ‘atbild’ par barības vielu un ūdens piesaisti augsnē, nodrošinot zālienam optimālus augšanas apstākļus.

Sporta zāliens ir īpašs ar to, ka mēs vēlamies divas pretējas lietas – ļoti caurlaidīgu un nestspējīgu segumu, taču, lai tas spēj saistīt barības vielas un ūdeni,

tāpēc, atkarībā no laukuma mērķa un ‘līmeņa’(vai tas paredzēts puikām ciematā vai augsta līmeņa futbola spēlēm), arī organisko vielu saturs augsnē ir jānodrošina atbilstošs šiem mērķiem. Pārāk ‘treknā’ augsnē pat neliels lietus radīs peļķes un dubļus, sliekas sagādās raizes, spēlēs laukums būs mīksts un ātri nolietoties. Savukārt, nabadzīga augsne daudz vairāk jāmēslo un jālaista, lai augi optimāli augtu un zelmenis būtu spēcīgs, taču, ne visās situācijās ir finansējums un iespējas neierobežotai resursu tērēšanai, tāpēc pareizs organisko vielu balanss augsnē ir kritiski svarīgs, īpaši būvējot vai rekonstruējot sporta laukumus.

Tātad, augsnes ķīmiskās analīzes spēj speciālistam sniegt skaidru priekšstatu par augsnes situāciju no ķīmiskā skatu punkta – barības vielu saturs, pH un organiskās vielas saturs augsnē ir galvenie lielumi, kas jāizvērtē kā būvējot jaunu zāliena laukumu, tā arī kopjot esošus laukumus.

Augsnes analīzes noņemšana.

Augsnes analīzes jānoņem atbilstoši nepieciešamībai – parasti vairākās vietās laukumā, visā sakņu zonas dziļumā, attiecīgi jāiepako, jāmarķē un jānogādā uz speciālu laboratoriju analīzes veikšanai. Saņemtais slēdziens labi saprotams speciālistam un saskaņā ar to var droši tikt pieņemti tālākie lēmumi – augsnes ielabošanā, zāliena mēslošanas plāna izstrādē vai koriģēšanā.

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Citi ekspertīzes pakalpojumi

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Sazinies ar mūsu ekspertiem

Paldies! Saņēmām jūsu ziņu!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki