Image

Ekspertīze

Jauna laukuma plānošana

Laukuma mērķis

Lai no jauna būvējamais laukums atbilstu iecerēm un laukuma plānošanā un būvē ieguldītie līdzekļi būtu lietderīgi tērēti un ekonomiski pamatoti, vispirms skaidri jādefinē laukuma mērķis.

Pareiza dabīgā zāliena laukuma mērķu definēšana un plānošana ir svarīgākais darbs jauna sporta laukuma tapšanas procesā!

Lai to izdarītu, jāatbild uz vairākiem jautājumiem, daži no tiem šeit:

 • Kādiem sporta veidiem paredzēts zāliena laukums (piem. futbols, regbijs, virpārējā fiziskā sagatavotība, vieglatlētika u.c.);
 • Vai laukumu paredzēts lietot vēl citiem mērķiem (koncerti, masu pasākumi u.c.)
 • Kāds ir plānoto spēļu līmenis (starptautiskas sacensības, virslīga, ciema bērnu brīvā laika pavadīšana u.c.);
 • Kāda ir plānotā noslodze – gan sezonālā izpratnē (dabīgā zāliena laukumus tradicionāli var lietot no maija līdz oktobrim), gan stundu apjoma izpratnē dienas vai nedēļas griezumā;
 • Vai pasūtītājam ir zināšanas par dabīgā zāliena laukumu pareizu uzbūvi, būvniecību un uzturēšanu;
 • Izbūves vietas piemērotības sporta laukuma vajadzībām – gruntis, gruntsūdeņi, infrastruktūra (komunikācijas, piekļuve, loģistika u.c.), ietekme uz ainavu u.c.;
 • Kādas ir plānotās kopšanas vajadzības / iespējas pēc laukuma uzbūvēšanas (darbaspēks, zināšanas, nepieciešamā tehnika, laiks, līdzekļi degvielai, mēslojumam u.c.);
 • Kā laukumu varētu lietot pēc 5, 10 un 20 gadiem?
 • Kā laukums iederas vietējā vai reģionālajā sistēmā?
 • Kad plānots sākt pilnvērtīgu laukuma lietošanu (piem. pēc 30 dienām, pēc 4 mēnešiem, kad sanāks);
 • Utt.

Lai atspoguļotu katra šeit minētā jautājuma nozīmību, komentēsim tikai vienu – Plānoto spēļu līmenis.

Situācija 1. Augsta līmeņa futbola laukums.

Ja tiek plānots būvēt dabīgā zāliena laukumu kādā valsts vai reģinālās nozīmes sporta bāzē, tiek paredzētas tribīnes, ģērbtuves u.c. infrastruktūra, lai varētu nodrošināt piem. virslīgas vai pat starptautiska līmeņa mačus, skaidrs, ka arī dabīgā zāliena laukums jāplāno attiecīgai slodzei un lietojumam – laukuma izmēriem jāatbilst vēlamā spēļu līmeņa kategorijai, ko nosaka Latvijas Futbola Federācijas reglaments; jāparedz attiecīgas drošības zonas ārpus laukuma līnijām.

Zāliena segumam attiecīgi tiek izvirzītas augstāka līmeņa prasības – nepieciešamība nodrošināt spēļu iespējas no marta līdz decembrim – attiecīgi jāparedz laukuma apsilde vai vismaz jāparedz kompetents personāls un plāns agrākam startam pavasarī (laukuma zāliena steidzināšanas pasākumi), vai sezonas pagarināšanai (laukuma pasargāšanas no sala pasākumi), kas ir zināmā mērā iespējami arī bez iebūvētas apsildes sistēmas.

Laukuma laistīšanas sistēma – augsta līmeņa laukuma uzturēšanā un spēļu nodrošināšanā jābūt tehniskām iespējām veikt dažādas kopšanas darbības iespējami ātri un tieši tad, kad nepieciešams – piem. jāspēj visu laukumu nolaistīt tieši pirms spēles, lai segums kļūtu ‘mīkstāks’ vai ikdienā nodrošinātu optimālu kopšanas režīmu, kas bez automātiskas un iebūvētas, no attāluma vadāmas sistēmas nebūs iespējams.

Laukuma drenāžas sistēma – augsta līmeņa sporta pasākumi notiek noliktajā laikā un laukumam jābūt gatavam, līts lietus, spīd saule vai notiek jebkādas dabas kataklizmas. Laistīšanas sistēma nozīmē arī attiecīgas ekspluatācijas izmaksas – ūdens apjoms var sasniegt simtiem m3 apjomu vienā vasaras mēnesī!

Iebūvēta atbilstoša un efektīva drenāžas sistēma nodrošina iespēju spēlēt arī lielā lietū, nezaudējot spēles kvalitāti.
Ja tiek definēts laukumu lietots iespējami ātri, jāizmanto BIG ROLL paklājzāliena ieklāšanas tehnoloģija, kas dod iespēju laukumu lietot jau 2 nedēļas pēc izbūves!

Un tā tālāk. Šajā gadījumā jāveic nopietna priekšizpēte plānotajā laukuma vietā, jāsastāda laukuma ‘programma’, saskaņā ar to jānodefinē laukuma būves metode (šeit iesakām izmantot DIN 18 035 standartu), jāizstrādā precīzs būves projekts, jāveic ļoti precīza visu materiālu, darbu izbūves tehnoloģijas un sasniedzamā rezultāta definēšana, kompetents būvniecības process, atbilstoša būvuzraudzība un laukuma uzturēšana līdz lietošanas gatavībai, kad to pārņem apsaimniekotājs. Skaidrs, ka tas ir nopietns darbs, nopietni finanšu resursi un kas ļoti svarīgi – šāds laukums paģēr atbilstošu kopšanas plānu un attiecīgi tā nodrošināšanai jau pirms laukuma būves jāparedz cilvēki, speciāla tehnika, materiāli un finanšu resursi. Bieži sastopama situācija, kad tiek ieguldīti milzīgi līdzekļi būvniecībā, bet netiek paredzēti nekādi līdzekļi laukuma uzturēšanai. Šāda līmeņa laukuma kopšanai būs nepieciešams vesels nelielas tehnikas parks, kur aizmaksas jāplāno vairākos desmitos tūkstošos, būs nepieciešami vismaz 2 patstāvīgi darbinieki + iespējas piesaistīt papildus darbaspēku svarīgām spēlēm, laukuma ikgadējai uzturēšanai būs nepieciešamas sēklas piesējai, mēslojums barošanas programmas izpildei un daudz citi materiāli, kas kādam jāplāno, jāsagādā, jāfinansē un jāprot lietot!

Situācija 2. Laukums mazā ciematā pamatskolas vajadzībām.

Pieņemsim, ka neliela pašvaldība ciemata centrā vēlas izbūvēt futbola laukumu vietējās pamatskolas vajadzībām. Šeit situācija radikāli mainās – svarīgi izpētīt plānoto būves vietu – svarīgi maksimāli izmantot jau uz vietas esošos materiālus (augsne, smilts u.c.), iespējami maz manipulēt ar visa laukuma augstuma atzīmēm, ,lai izvairītos no dārgām virkārtas pārbīdēm un maiņām, ļoti svarīgi tomēr pareizi izplānot ‘vienkāršu izbūvi’, nodrošinot 15cm augstas kvalitātes auglīgo slāni (bez akmeņiem u.c.), nodrošinot virsmas planējumu, lai novadītu virsūdeņus. Protams, laukuma būves metode tisk izvēlēta pēc iegūtās izpētes rezultātiem, taču skaidrs, ka izmantotās tehnoloģijas jābūt samērojamām – visdrīzāk nebūs nepieciešama drenāžas sistēma, jo puikas lietū var iet mājās un nākt, kad atkal ir sauss, laistīšanas sistēmas vietā noteikti nepieciešams viens, bet jaudīgs ūdens krāns, kas palīdzēs laukumu izglābt ekstrēmā karstumā, pareizs augsnes sastāvs, ka noturēs ūdeni un barības vielas, pareizs zāliena sēklu sastāvs, kas piemērots skarbākiem apstākļiem.

Šī laukuma kopšana būs ļoti vienkārša – svarīgi pāris reizes nedēļā nopļaut, ko izdarīs ciemata komunālais dienests, pāris reizes gadā samēslot jau būs ļoti labi. Lielākus darbus (pavasara nogrābšana vai rudens lapas) var izdarīt brīvprātīgie palīgi vai paši sportotāji.

EasyGreen pieredze un zināšanas palīdzēs sporta klubiem, pašvaldībām, skolām un citiem iespējamajiem laukumu būvētājiem:

 • kompetenti izvirzīt laukuma mērķus
 • veiks padziļinātu vietas izpēti
 • dos ieteikumus laukuma būves principiem
 • definēs izmantojamās tehnoloģijas un materiālus
 • sniegs precīzus definējumus materiālu kvalitātei, sasniedzamajam rezultātam
 • veiks profesionālu izbūvi
 • izstrādās kopšanas plānu un nepieciešamos resursus īstermiņā un ilgā termiņā
 • apmācīs personālu dabīgā zāliena kopšanā
 • veiks regulāru monitoringu laukuma ekspluatācijā.

Tāpat mēs varam izstrādāt tehniskos risinājumus laistīšanas sistēmai, drenāžai, pazemes apsildei, augsnes ventilācijai, dažādām mūsdienīgām hibrīdo zālienu sistēmām, kas uzlabo dabīgā zāliena nestspēju, ļauj palielināt slodzi un pagarināt sezonu un citām dabīgo zālienu sistēmām.

Mēs līdz šim esam veikuši vairāku jaunbūvētu laukumu plānošanu un izbūvi:
FK Jelgava sporta bāzes pirmais dabīgais laukums
Neretas treniņu laukums pļavā

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Citi ekspertīzes pakalpojumi

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Sazinies ar mūsu ekspertiem

Paldies! Saņēmām jūsu ziņu!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki