Image

Būvniecība

Lāzerplanēšana

Virsmas kvalitātes nozīme

Lai sporta spēles uz laukuma notiktu atbilstoši noteikumiem, spēlētājiem droši un skatītājiem baudāmi, laukuma virsmai jābūt nevainojamai.

neatkarīgi no sporta veida, perfekti sagatavota laukuma virsma ir vitāli svarīga, lai spēle būtu aizraujoša, droša un baudāma un tās rezultāts atkarīgs tikai no meistarības

Laukuma kritums

Dažādiem sporta veidiem un dažādās situācijās, laukuma virsmas kritums var būt ar dažādu profilu un kritumu. Kritums nodrošina ārkārtas virsūdeņu (lietus gāzes, sniega kušanas ūdeņi u.c.) plūsmu prom no laukuma. Futbolā parasti tas ir 0.5%-1% robežās, pie tam var tikt būvēts pēc vismaz 3 kritumu veidiem:

  • Klēts jumta profils (aploksne) – kas kritums ir identisks visās 4 plaknēs no laukuma centrālās ass uz visām tā malām (lieto laukumos ar skrejceļu un ne tikai);
  • Šķūņa jumta profils – divslīpu kritums, kad tas tiek plānots tikai 2 plaknēs no centra ass uz malām;
  • Vienslīps profils – viss kritums vērsts vienā virzienā. Parasti lieto vienkāršākos laukumos, kur dabiskie apstākļi diktē šāda risinājuma iespēju.
Image

Virsmas līdzenums

Iespējami precīza virsma ir atslēgas punkts jebkura sporta spēļu laukuma būvē – bumbas ripošanas virziens bez traucējumiem, bumbas atlēciens tās dabiskajā trajektorijā u.c. faktori, kas vitāli svarīgi kvalitatīvai spēlei, ir iespējami tikai uz precīzas un ideāli līdzenas virsmas.

EasyGreen jebkāda tipa sporta laukumu būvē lieto lāzera planēšanas sistēmu, kas spēj nodrošināt ideālu virsmas precizitāti, ko citos līdzināšanas veidos – ar rokām, ar buldzeru, greideri, bobkatu u.c., nebūs iespējams iegūt

Lāzera planēšanas sistēma nodrošina virsmas atbilstību DIN 18 035 prasībām:

  • Virsma planēta ar projektā paredzēto kritumu (0.5-1%)
  • Virsmas augstuma atzīmes atbilst projektā paredzētajām, pieļaujamā novirze ir +/- 2cm
  • Liekot uz virsmas 4m garu latu, sprauga zem tās nedrīkst būt lielāka par 2cm

Izmēram ir nozīme

Lāzera tehnoloģijas iespējams lietot ar dažādas nozīmes un izmēra tehniku – ceļu būvē tie būs lieli buldozeri, greideri u.c. smagā tehnika. Tomēr, sporta laukums ir cita veida būve, kur visu augsnes slāņu (horizontu) nesablīvēts stāvoklis ir vitāli svarīgs ūdens caurlaidībai, gaisa ietilpībai un attiecīgi veselīgai zāliena augšanai.

būvējot dabīgā zāliena sporta laukumus, pieļaujama tikai ar īpašām zāliena riepām aprīkota, maza svara tehnika (max 5t)

EasyGreen lāzera planēšana sistēmu izmanto visu slāņu gatavošanā, lai nodrošinātu vienādu virsmas profilu visos slāņos, visu slāņu biezumu vienmērību visā laukuma platībā un slāņu precīzu atbilstību paredzētajam biezumam.

Uzzini vairāk par auglīgā slāņa sagatavošanu

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Citi būvniecības pakalpojumi

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Sazinies ar mūsu ekspertiem

Paldies! Saņēmām jūsu ziņu!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki