Image

Ekspertīze

Zāliena kopšanas plāna izstrāde

Zāliena kopšana tikai no malas izskatās vienkārša. Sporta zāliena kopšana, salīdzinot ar zālienu dārzā, ir vēl daudz komplecētāka. Tāpēc, zinošs laukuma kopējs vai iespēja iegūt eksperta rekomendācijas ir vitāli svarīgi, lai laukums ilgtermiņā būtu optimālā kvalitātē.

Zāliena kopšanu var iedalīt divās lielās grupās – pamata zāliena kopšanas darbi un specifiskie kopšanas pasākumi

Atkarībā no laukuma lietošanas mērķa un līmeņa, laukuma kopšanas process un intensitāte var būtiski atšķirties, tomēr, jebkādā aktīvi lietotā sporta laukumā zāliena kvalitāte ir tieši atkarīga no tā kopšanas.

Zāliena Pamata kopšanas darbi

Šajā grupā ietilpst darbi, kas veicami salīdzinoši regulāri un bieži, tāpēc, būtu svarīgi, ka laukuma apsaimniekotājs pašu spēkiem spēj tos nodrošināt atbilstoši sava laukuma specifikai. Tomēr, nepieciešamas zināšanas, lai arī šos it kā vienkāršos darbus veiktu laikā, pareizi un optimālā apjomā. Šajā grupā ietilpst (sarindojot pēc veikšanas intensitātes):

 • Zāliena pļaušana
 • Zāliena laistīšana
 • Laukuma marķējuma zīmēšana
 • Zāliena sakopšana pēc spēlēm
 • Zāliena mēslošana
 • Zāliena ecēšana

Atsevišķos gadījumos – piemēram, veicot atjaunojošās kopšanas pasākumu kompleksu vai uzņemoties pilnu laukuma uzturēšanas servisu uz laiku (piem. laukuma gatavošana svarīgai spēlei), arī šos pamatdarbus profesionāli un ātri var veikt EasyGreen speciālisti.

Zāliena Specifiskie kopšanas darbi

Savukārt šajā grupā ir specifiski zāliena vai laukuma virskārtas kopšanas pasākumi, kas jāveic pēc vajadzības, atkarībā no laukuma līmeņa, stāvokļa un izstrādātās kopšanas programmas. Šie darbi tiek veikti ar specifisku tehniku, un tie jāveic atbilstoši kvalificētiem speciālistiem. Šajā grupā ietilpst (minēti bez noteiktas secības vai nozīmīguma):

 • Zāliena piesēja
 • Cīņa ar nezālēm
 • Cīņa ar kaitēkļiem un slimībām
 • Zāliena aerācija
 • Zāliena dziļirdināšana
 • Zāliena smilšošana
 • Zāliena mēslošana caur lapām
 • Zāliena vertikulēšana

Šie kopšanas pasākumi tiek lietoti pēc nepieciešamības – atsevišķi, vai, tos atbilstoši mērķim grupējot – noteiktā secībā, lai iespējami īsā laikā panāktu vēlamo rezultātu un laukums būtu izturīgs, zaļš un optimāli lietojams.

EasyGreen eksperti īsā laikā sastādīt Jūsu laukuma kopšanas plānu konkrētu darbu veikšanai vai visai sezonai, lai variet plānot finansējumu un laukuma noslodzi.
Šāds plāns ietver:

 • Laukuma izpēti
 • Kopšanas darbu plānu + konsutācijas par pamata kopšanas darbu veikšanu
 • Specifisko darbu laika plānu
 • Nepieciešamos papildus materiālus
 • Izmaksas specifiskajiem zāliena kopšanas darbiem

Sīkāk par visiem kopšanas darbiem variet uzzināt šeit 

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Citi ekspertīzes pakalpojumi

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Sazinies ar mūsu ekspertiem

Paldies! Saņēmām jūsu ziņu!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki