Image

Ekspertīze

Būvniecība

Iecavas stadiona zāliena pārbūve

Plānošana – kritiski svarīga

Iecavas sporta laukums ir viens no labākajiem piemēriem, kā pareizi plānot un realizēt dabīgā zāliena laukuma rekonstrukciju.

Pasūtītājs jau ieceres stadijā sazinājās ar EasyGreen, lai kopīgi definētu laukuma mērķus un attiecīgi plānotu optimālāko būvniecības stratēģiju.

ImagePirms / PēcImage

Par cik laukumā plānota lokāla mēroga noslodze, tad tika pieņemts lēmums laukuma būvi balstīt uz sekojošām tēzēm:

  • Par cik esošā augsne un grunts ir ar augstu māla saturu, jāizbūvē drenāžas sistēma;
  • Esošā augsne nesatur svešķermeņus un akmeņus, tāpēc tā maksimāliu jāizmanto, tādējādi ietaupot būtiskus līdzekļus;
  • Esošā augsne ri ar paaugstinātu māla saturu, kas nākotnē nodrošinātu
    • pozitīvu efektu – laukuma ilgāk uzturētu mitrumu un barības vielas, mazāk jālaista un jāmēslo;
    • Negatīvu efektu – laukums potenciāli mitrāks lietus periodos, rudeņos un agros pavasaros un ātrāk sablīvēsies;
  • Auglīgo slāni veidot, to ielabojot ar attiecīgām piedevām, lai uzlabotu augsnes granulometriskos rādītājus, ūdens caurlaidību un iegūtu atbilstošus ķīmiskos datus – pH, organiskās vielas saturu u.c.
  • Par cik nav iespēju iebūvēt automātisko laistīšanas sistēmu, visā laukuma garumā iebūvēt 6 pieslēguma punktus, lai laukums ar sļūtenēm/laistītājiem būtu nolaistām 6-8h laikā;
  • Laukuma kopšanai piesaistīt pieredzējušu agronomu
Image

Jo precīzāks projekts, jo labāks rezultāts

EasyGreen eksperti pasūtītājam izstrādāja virsmas planējuma tipu (klēts jumts ar 0.8% kritumu), slāņu griezumus un to fizikālos un ķīmiskos parametrus, darbu veikšanas kārtību un secību. Viss šis tika iestrādāts tehniskajā projektā skrupulozi un ļoti precīzi, lai neuzkāptu uz daudzu citu laukumu ‘grābekļiem’ – neprecīzi definējot prasības un risinājumus, pretendents, kas uzvar ar zemāko cenu, ietaupījuma vārdā izpilda minimālās iespējamās projekta prasības, kas vizbiežāk ne tuvu neatbilst labai praksei un piemēram, DIN 18 035 standartam, pēc kā strādā EasyGreen.

Precīzi definētas prasības, materiālu specifikācijas, darbu veikšanas secība un tehniskie noteikumi dod iespēju pasūtītājam saņemt sev vēlamo rezultātu!

Būvnieks nodod spēlējamu zālienu

Iecavas gadījums izceļams ar vēl vienu būtisku aspektu – tas bijis pirmais un viens no retajiem Latvijā, kad projekts tiek pilnībā pieņemts tikai tad, kad zāliens sasniedzis spēlēšanas kondīciju, jeb precīzi definētus parametrus, kad var uzskatīt, ka zāliens ir kvalitatīvi ierīkots un nododams lietošanā.

EasyGreen uzņēmās pilnu atbildību arī par laukuma kopšanu vairākus mēnešus līdz zāliens ir gatavs spēlēšanai – mēs zālienu laistījām, pļāvām, mēslojām u.c., tādējādi pasūtītājs saņem tiešām gatavu laukumu, nevis solījumus.

Šobrīd, jau daudzus gadus pēc izbūves, Iecavas stadiona zāliens kalpo lieliski, tiek uzturēts atbildīgi un ar rūpību, ir ekonomisks un pilnībā atbilst Iecavas novada sporta saimniecības vajadzībām. To droši var saukt par vienu no labākajiem laukumiem Latvijā.

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Citi situāciju apraksti

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Sazinies ar mūsu ekspertiem

Paldies! Saņēmām jūsu ziņu!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki