Image

Ekspertīze

Kopšana

OC Ventspils centrālā futbola laukuma kopšanas programmas izstrāde un realizācija

Dabīgā zāliena laukuma kopšana ir tikpat svarīga kā tā pareiza izbūve.

Taču, ja vēlas laukuma kvalitāti saglabāt vai pat celt, nepieciešams rūpīgs kopšanas darbu plāns.

Zāliena laukumi, veicot tikai pamata kopšanas pasākumus – pļaušana, mēslošana, laistīšana, neizbēgami un samērā strauji zaudē savu kvalitāti un nestspēju, kas nozīmē zelmeņa kvalitātes krišanos, pat izzušanu

Kāpēc tā?

Zāliena zelmenis sastāv no vairākām zāliena sugām, katrai no tām ir citas augšanas prasības un īpašības – viena spēj pārciest sausumu, kurpretī cita nē, vienai pieņemama mīdīšana, otrai to grūti pārciest u.t.t.

Tīrī dabiskā ceļā (gravitācija, ziema, lietus) augsnes sporta laukumā pakāpeniski sablīvējas, tādējādi no augsnes pazūd gaiss, kas ir vitāli nepieciešams augu saknēm.

Zāliena zelmenis nolietojas, īpaši, ja tas nav labā stāvoklī un tiek lietots arī ne īpaši piemērotos laika apstākļos (lietus, sniegs, agrs pavasaris, vēls rudens), bieži vien pat neatgriezeniski.

Veidojas zāliena filcs, kas apgrūtina ūdens režīmu augsnē, gaisa un gāzu apmaiņu un noved pie zelmeņa kvalitātes krišanās.

Vienīgais veids, kā zāliena iespējami labi pasargāt, ir nemitīgi nodrošināt optimālu un perfektu zāliena zelmeni, ko var paveikt tikai atbilstoši laukumu kopjot

EasyGreen, ķeroties klāt kāda laukuma kopšanai, veic sekojošas darbības:

 • Pilna laukuma izpēte – tiek izvērtēti vairāk kā 30 dažādi raksturlielumi un aspekti, lai konstatētu zāliena un laukuma stāvokli;
 • Tiek veikti kontrolrakumi;
 • Tiek noņemtas augsnes ķīmiskās un dažkārt arī fizikālās analīzes;
 • Visa izpēte rezultējas slēdzienā, kur ar faktiem ir pamatots laukuma stāvoklis;
 • Tiek sniegta ieteikumu un rekomendāciju sadaļa, arī par ikdienas kopšanas darbiem;
 • Tiek sniegts pasākumu plāns, lai laukumu iespējmi īsā laikā sakārtotu, norādot specifiskos kopšanas pasākumu, kas būtu veicami un ko EasyGreen var veikt, lai laukuma kvalitāte tiktu uzturēta atbilstoši mērķiem un slodzei vai pat paaugstināta.

EasyGreen īsā laikā atjauno zāliena kvalitāti Ventspilī

Ventspils stadiona zāliens tika labi kopts un EasyGreen palīdzība tika lūgta 2011.gadā, kad laukumam bija aptuveni 15gadi. Iemesls satraukumam bija laukuma apsaimniekotāju novērojumi:

 • Kopjot laukumu tieši tāpat kā iepriekš, situācija tomēr pasliktinājās;
 • Laukuma virsma bija mitra arī sausā laikā;
 • Zāliens vietām negribēja augt;
 • Bieži vēlamo rezultātu nedeva pat mēslošana;
 • Spēlēs laukuma zelmenis tika jūtami bojāts;

Izpētes rezultātā tika konstatēts, ka augsne ir sablīvējusies, laika gaitā, neveicot zelmeņa un velēnas tīrīšanu (vertikulējot, aerējot), izveidojies 4cm biezs filca slānis, virsmas nestspēja bija ļoti zema, laukums reti bija koši zaļš.

 • Tika pārskatīti un piekoriģēti ikdienas kopšanas darbi – pļaušana, laistīšana, mēslošana, lai tie nenotiktu haotiski un bezmērķīgi;
 • tika ikdienas kopšanas darbu klāstam pievienota zāliena regulāra ecēšana;
 •  laistīšanas vadību no inženieriem, kas veica visa olimpiskā centra iekārtu uzturēšanu, pārņema reāli par zālienu atbildīgs darbinieks;
 • tika ieviesta zāliena kopšanas dienasgrāmata, kur sīki un precīzi tika uzskaitītas visas uz laukuma veiktās darbības, lai veidotos ļoti vērtīga laukuma ‘veselības karte’;
 • tika izveidots speciāls kopšanas pasākumu komplekss, ko EasyGreen īsā laikā realizēja, lai risinātu iepriekš aprakstītās problēmas:
  • zelmeņa retināšana un tīrīšana ar vairākkārtēju vertikulēšanu;
  • zāliena vairākkārtēja aerāciju ar korķu izņemšanu, lai nodrošinātu sakņu attīstību un filca slāņa ‘pārraušanu’, uzlabojot mitruma apstākļus; korķu novākšanu.
  • laukums piesēju ar svaigu un augstas kvalitātes sēklas materiālu;
  • laukuma smilšošanu un mikrovirsmas līdzināšanu, lai likvidētu nelielas bedrītes, ieplakas un negludumus un būtiski uzlabotu spēles virsmu kā arī lai uzlabotu augsnes sastāvu;
  • laukuma dziļirdināšanu, to padarot ‘mīkstāku’, draudzīgāku sportistu veselībai un nodrošinot gaisa ievadīšanu augsnes dziļākajos slāņos – uzlabojas mitruma režīms, apgādes ar barības vielām un saknes sāk intensīvi attīstīties;
  • nezāļu iznīcināšana miglojot ar speciāliem selektīviem herbicīdiem;
  • zāliena mēslošanas plāna izstrāde un strikta realizācija;

šādu darbu kompleksu veicot dažu dienu laikā, jau pēc 2-3 nedēļām laukuma zelmeņa kvalitāte būtiski pieaug un futbolisti ļoti atzinīgi novērtēja jūtamās izmaiņas.

Bieži vien, ja laukums ilgāku laiku nav atbilstoši uzturēts, jāveic atkārtota pilna vai daļēja iepriekšminētā vai cita (atkarībā no problemātikas) kopšanas programma. Kad laukums ‘atgriezts’ normālā stāvoklī, daļa minēto darbu tiek veikti 1-3 reizes sezonā katru gadu.

Svarīgi apzināties, ka jo lielāka laukuma slodze, jo intensīvāk ar laukuma kopšanu jāstrādā!

Uzziniet vairāk par jauna laukuma kopšanas plānošanu šeit

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Citi situāciju apraksti

Sazinies ar pieredzējušiem sporta laukumu ekspertiem

Sazinies ar mūsu ekspertiem

Paldies! Saņēmām jūsu ziņu!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki